RANDLAND©

1. Premisse

RANDLAND is het complementaire van de westelijke Randstad in oostelijk Nederland
RANDLAND©   bevindt zich in de nabijheid of op de rand van twee landen.
RANDLAND ligt in de rand van land en rivier.
RANDLAND is het land op de noordelijke rand van het Romeinse Rijk in de Lage Landen
RANDLAND ligt in de euregio’s Maas Rijn en/of Rijn Waal
RANDLAND zal de Optima Forma zijn in de noodzaak tot behoud van levenskwaliteit als een oase van rustin de relatieparen Kunst, Cultuur en Natuur. 

Verspreid rondom een lineaire, de vorm van de rivier volgende, architectuur zal in dit land een Goed verschijnen, een Landgoed van de eenentwintigste eeuw: RANDLAND
RANDLAND vermengt land en water, cultuur en natuur, verbindt verleden met toekomst, kijkt ver terug en ver vooruit, verbindt Waal/Rijn/Maas en ligt in de meest geschikte locatie in dat gebied.

Dat leidt tot de omgeving van Nijmegen waar de afstand tussen Waal en Maas in deze streken het geringst is. Het imponerende bosgebied van het Reichswald is nabij. Kleef heeft eertijds tot de Nederlanden behoort en het plaatselijke dialect is het Kleverlands of het Kleefs, een tot het Nederlands behorende streektaal.

Voor de watergerelateerde locatie van RANDLAND zou dan gekozen moeten worden voor één van de rivieren, afhankelijk van de mogelijkheden ter plekke, terwijl er een verbinding gelegd wordt met de andere rivier.                   Lees verder...

RUIMTE VOOR DE RIVIER, DE IJSEL

Zeer recentelijk is aangetoond dat de Gelderse IJssel nog maar relatief kort geleden door avulsie is ontstaan. De onderzoekers van de Wageningen Universiteit gaan uit van een doorbraak bij Doesburg kort na 600, de onderzoekers van de Utrechtse Universiteit plaatsen de doorbraak net ten noorden van Zutphen en het tijdstip iets eerder: rond 400/550. De Utrechtse onderzoekers toonden aan dat de Berkel bij Zutphen naar het zuiden afboog en tot in de Romeinse tijd uitmondde in de Rijn. Door een verslechterende afvoer brak het Berkel- en Rijnwater door een barrière bij Zutphen heen waarna het Rijnwater een nieuwe tak richting noorden ontwikkelde. Het duurde mogelijk nog enige honderden jaren voordat er een volwaardige rivierloop lag. Deze volwaardige IJssel was in elk geval kort voor 800 een feit.
Lees verder...

OOST GRONINGEN

De eerste geschreven berichten over het gebied van Oost Groningen dateren van 50 vc en zijn van de hand van de Romeinse reiziger en geschiedschrijver Plinius. Hij heeft het over de Chauken, een Keltische stam die leefde in wat wij nu als Oost Friesland kennen:

'Daar stort de oceaan zich met twee tussenpozen des daags en des nachts in een geweldige stroom over een onmetelijk land uit, zodat men bij deze eeuwige strijd in de gang der natuur twijfelt, of de bodem tot de aarde of tot de zee behoort. Daar leeft een armzalig volk op hoge heuvels of liever op door hen met de handen opgeworpen hoogten tot op het uit ervaring bekende peil van de hoogste vloed en daarop hebben zij hun hutten gebouwd, zeevarenden gelijk als het water de omgeving bedekt, maar schipbreukelingen als de wateren teruggeweken zijn en zij rondom hun hutjes de vissen najagen die met het water trachten weg te vluchten. Vee hebben ze niet en ze kunnen zich dus niet met melk voeden, zoals hun buren. Evenmin gelukt het hun een stuk wild te vangen, aangezien heinde en ver de zee elk struikgewas heeft weggespoeld. Van riet en biezen maken zij een soort touw waarvan zij  visnetten knopen. Aardkluiten die zij met hun handen uitsteken, laten zij meer nog in de wind dan in de zon drogen en branden die om hun eten te koken en hun door de noordenwind verstijfde leden te warmen'. 
Lees verder...


PLURALIS©