RANDLAND©

EEN LANDGOED VAN DE EENENTWINTIGSTE EEUW

Premisse

RANDLAND is het complementaire van de westelijke Randstad in oostelijk Nederland.

RANDLAND   bevindt zich in de nabijheid of op de rand van twee landen.

RANDLAND ligt in de rand van land en rivier.

RANDLAND   is het land op de noordelijke rand van het Romeinse Rijk in de Lage Landen.

RANDLAND ligt in de euregio’s Maas Rijn en/of Rijn Waal.

RANDLAND  zal de Optima Forma zijn in de noodzaak tot behoud van levenskwaliteit als een oase van rust in de relatieparen Kunst, Cultuur en Natuur. 


Verspreid rondom een lineaire, de vorm van de rivier volgende, architectuur zal in dit land een Goed verschijnen, een Landgoed van de eenentwintigste eeuw: RANDLAND.

RANDLAND  vermengt land en water, cultuur en natuur, verbindt verleden met toekomst, kijkt ver terug en ver vooruit, verbindt Waal/Rijn/Maas en ligt in de meest geschikte locatie in dat gebied.

Dat leidt tot de omgeving van Nijmegen waar de afstand tussen Waal en Maas in deze streken het geringst is. Het imponerende bosgebied van het Reichswald is nabij. Kleef heeft eertijds tot de Nederlanden behoort en het plaatselijke dialect is het Kleverlands of het Kleefs, een tot het Nederlands behorende streektaal.

Voor de watergerelateerde locatie van RANDLAND zou dan gekozen moeten worden voor één van de rivieren, afhankelijk van de mogelijkheden ter plekke, terwijl er een verbinding gelegd wordt met de andere rivier.

Een mogelijkheid zou gevonden kunnen worden op het punt waar Waal en Rijn zich splitsen, het gebied van de Gelderse Poort, rondom Fort Pannerden. De geluidsoverlast van het omringende vaarverkeer zou een contra-indicatie kunnen zijn.

RANDLAND is soms land, soms water, deert geen dreigende stijgende rivier, combineert een ontworpen landschap met een vrij natuurlijk spel in een gecontroleerd waterland en werpt daarin parels van architectuur, beeldhouwkunst, monumentale kunst, landschapskunst.  De bebouwing is mogelijk gedeeltelijk amfibisch.

Binnen de twee-eenheid van cultuur en natuur zijn er in RANDLAND permanente en tijdelijke tentoonstellingen, accommodaties voor congres en seminar, theater en concert, woon-werkeenheden voor atelier- en/of studiegebruik,werkplaatsen (Art Laboratory, artist in residence), horeca, een natuurcamping, een kenniscentrum (geschiedenis/natuur/milieu/cultuur) naast stiltegebieden waar flora en fauna ongestoord blijven, experimenteertuinen, een vogeleiland, een wintertuin/orangerie, een vlindertuin, een arboretum van de drieëntwintigste eeuw, kuddes of roedels ‘vrije’ dieren.

RANDLAND  is een uiterst harmonieus en in vormgeving met hart en ziel afgestemd geheel, ontworpen vanuit verleden en heden en gericht op een verre toekomst. RANDLAND  is in alles van hoge kwaliteit en internationaal niveau. In Nederland meet het zich met het Kröller Müller Museum en omgeving, in Duitsland met het Insel Hombroich.

RANDLAND richt zich op een breed publiek uit de stedelijke concentraties van Nederland en Duitsland en biedt  unieke ervaringen in natuur, kunst en cultuur.

RANDLAND is stilte en contemplatie, de afwezigheid van de druk in de industriële samenleving, een aards paradijs als oase van rust in een nog immer woeliger wordende wereld. 

PLURALIS©