Dersing Singelenberg (Amsterdam 1949) doorliep aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Arnhem de richtingen Autonome Kunst en Monumentale Kunst. Facultatief volgde hij de opleiding Scenografie alsmede de Benoembaarheid Kunsteducatie Beeldend en Drama.

Waar hij al tijdens de Academieperiode uitgenodigd werd de leiding op zich te nemen van een instituut voor kunsteducatie, zo zou dit in tal van daarop volgende functies voor diverse overheidslagen de rode draad worden van zijn professionele leven: de ontwikkeling van kunst- en cultuurbeleid.

Regelmatig werd hij daarnaast gevraagd in theaterproducties verantwoordelijkheid te dragen voor het ontwerp van het toneelbeeld, de scenografie.

In de uiterst  intrigerende complexiteit van driedimensionaal beeldend en theatraal denken werd op grond van het vigerende regieconcept doorgaans gekomen tot een aantal ontwerpen die in afstemming met regisseur, dramaturg en productieleider tot een ruimtelijke eindvorm in een schaalmodel van het betreffende podium leidde.

Met een taalvaardigheid die na assessment meer dan gemiddeld bleek te zijn kostte het geen moeite vele beleidsteksten te produceren naast toespraken voor het bestuur in diverse overheidslagen. 

In een meer narratieve en journalistieke stijl kon in verscheidene teksten veel eer ingelegd worden waaronder het ‘Ruimte voor de Rivier’-project van Rijkswaterstaat.

De methodiek van de ‘Close Reading’ speelt een bepalende rol.

View My Stats